Strefa klienta
menu
Polska (PL)

Nasza metoda liczenia w pamięci u dzieci

Arytmetyka mentalna nie polega wyłącznie na dokonywaniu szybkich obliczeń w głowie. Jest to program zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, który pomaga rozwinąć w sposób harmonijny i zrównoważony obie półkule mózgu.

Wspomaganie rozwoju dziecka

Nauka arytmetyki mentalnej jest uważana za najnowocześniejszy i najbardziej efektywny sposób rozwinięcia umiejętności twórczych, poznawczych i intelektualnych dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Metoda ta nie tylko rozwija cenne zdolności, ale także wspomaga ich pełne wykorzystywane w życiu codziennym.

Metoda nauki arytmetyki mentalnej

Według licznych badań, mózg dziecka przechodzi najbardziej intensywny rozwój w wieku od 4 do 12 lat. Umiejętności uzyskane w tym wieku są o wiele łatwiejsze do opanowania i pozostają na wysokim poziomie przez wiele, wiele lat.

Nie od dziś wiadomo, iż praktyka czyni mistrza. Nauka nowych rzeczy silnie pobudza funkcjonowanie mózgu, a co za tym idzie, także jego rozwój. Im więcej ćwiczymy nasz mózg ucząc się, tym więcej neuronów pobudzamy, które odpowiedzialne są za pracę zarówno lewej, jak i prawej półkuli. W rezultacie to co kiedyś wydawało nam się niemożliwe do rozwiązania, staje się proste i zrozumiałe!

Metoda nauki liczenia w pamięci

Na pierwszym etapie kursu arytmetyki mentalnej stosuje się abakus, czyli liczydło. W późniejszej fazie wprowadzane są pomoce wizualne. Po niedługim czasie dzieciom nie są już potrzebne narzędzia matematyczne – wszystkie wyobrażają sobie w swojej głowie i z łatwością wykonują działania bez użycia kalkulatora czy kartki papieru. Wystarczą zajęcia trwające trzy godziny raz w tygodniu w naszym centrum oraz 15 minut każdego dnia w domu, aby dziecko stało się matematycznym geniuszem!

Mental arithmetic

Pozytywny wpływ mentalnej arytmetyki został udowolniony w kilku międzynarodowych badaniach.

Mental arithmetic

W 2007 roku kilka brytyjskich uniwersitetów przeprowadiło badania z udziałem elementów 3185 dzieci w wieku od 7 do 11 lat (Lynn R. & Irwing P. (2008) - Effects of Abacus training on the intelligence of Sudanese children. // Personality and Individual Differences. November 2008, pages 694-696). (Wpływ szkolenia z używania liczydła na inteligencje sudańskich dzieci, // Różnice osobowościowe i indywidualne. Listopad 2008 r., str: 694-696). Wykazano skuteczność regularnych ćwiczeń z liczydłem , ujawniając poprawę nie tylko w dziedzinie matematyki, lecz również innych przedmiotów.

Badania nad wpływem mentalnej arytmetyki na pamięć u dzieci przeprowadzone w Chinach (Min-Sheng Chen, Chan-Tzu Wang (2011) - Effect of mental abacus training on working memory for children // Journal of the Chinese Institute of Industrial Engineers 09/2011; 28 (6): 450-457) (Wpływ szkolenia z pamięciowego używania liczydła na pamięć roboczą u dzieci.) wykazały u uczestników znaczącą poprawę pamięci wzrokowej.

Wreszcie 50 dzieci w wieku 5-12 lat wzięło udział w badaniach prowadzonych w Indiach w latach 2002-2004 (Bhaskaran M., Senottaiyan A., (2006) Evaluation of memory in abacus learners. Indian J Physiol. Pharmacol., 50 (3), 225-233). (Ocena pamięci u uczniów korzystających z liczydła). Kurz mentalnej arytmetyki przyczynił się do poprawy pamięci wzrokowej i słuchowej oraz umiejętności koncentracji i skupienia.

Mentalna arytmetyka wpływa pozytywnie na:

 • Rozwój interakcji między prawą i lewą półkulą mózgu.
 • Wyniki w nauce i kreatiwność.
 • Pewność siebie i samoocenę.
 • Skupienie i koncentrację.
 • Zdolność do nauki języków obcych.

Dzisiejsi rodzice często chcą jak najlepiej przygotować dzieci do szkoły, nawet zanim osiągną wiek szkolny. Niestety niezależnie od przygotowania czasem po prostu nie idzie im najlepiej. Z zasady dzieci zaczynają swoją przygodę ze szkołą z wielkim entuzjazmem, lecz często rok póżniej ich zapał całkowicie znika. Z czego to wynika? W szkole podstawowej dzieci są zmuszane do robienia monotonnych i nudnych ćwiczeń, przy czym nacisk kładziony jest glównie na dokładność i szybkość. Powoduje to tłumienie ich zdolności twórczych. Ważny element rozwoju dzieci, jakim jest zabawa, jest często zaniedbywany.

Rosyjski dyrektor teatralny Konstantin Stanisławski stwierdził niegdyś, że

“…istnieje coś takiego w systemie edukacji, co tłumi w dzieciach zdolność do kreatywności, fantazji oraz nietypowych form wyrażania siebie”

Wielu nauczycieli matematyki zauważa, że dzieci, które ukónczyły kurs matematyki w szkole podstawowej, nie są w stanie rozwiązywać niestandardowych i oryginalnych problemów – z jakiegoś powodu tracą elastyczność intelektualną. Boją się nieznanych zadań oraz nie wysilają się, by rozwiązać trudne zadania.

Do piątego roku w skole poziom motywacji do nauki u dzieci znacznie spada. Wytwarzają nawyk uczenia się tylko do testów. Proces nauki w skole zamienia się w przykry obowiązek, a rodzice zatrudniają korepetytorów, przez co te same nudne ćwiczenia są powtarzane w domu. W wyniku tego dziecko staje się apatyczne.

Aby unikać tej sytuacji, należy zachęcać dzieci do rozwijania zainteresowań naukowych. Każde dziecko powinno mieć ulubiona dziedzinę (sport, sztuka, szachy, roboty itp.). Oprócz tego dzieci powinny uczyć się logiki.

Często dzieci nie interesują się szkoła, ponieważ uważają mentalną arytmetykę za coś trudnego. Nie lubią lekcji, na których rozwiązuje się zadania matematyczne, poniważ według nich operacje na liczbach to żmudne i czasochłonne zadania, które im się często nie udaje.

Abakus Europe jest jedną z pierwszych organizacji wprowadzających arytmetykę mentalną w Europie. W innowacyjny sposób połączyliśmy program nauczania matematyki z następującymi aspektami ćwiczeń Brain Fitness:

 • Ćwiczenia pamięciowe: wizualne i słuchowe
 • Ćwiczenia uwagi: koncentracja, skupienie
 • Ćwiczenia z logiki i myślenia poza schematami
 • Ćwiczenia pobudzające obie półkule mózgowe

Program zajęć.

1. Wprowadzenie do liczb jedno i dwucyfrowych. Nauka pisania liczb. Rozwój poprawnych umiejętności motorycznych i interakcji pomiędzy dwoma półkulami mózgu.

2. Obliczenia na abakusie (liczydle):

 • Konstrukcja liczydła i zasady poprawnego przesuwania koralików.
 • Wykonywanie obliczeń za pomocą liczydła: dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych przy pomocy ,,prostej metody”.

3. Gry zespołowe i ćwiczenia Brain Fitness:

 • Trening koncentracji, myślenia wizualnego, pamięci słuchowej i fotograficznej poprzez obrazy (fiszki) oraz obliczenia w pamięci.  
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych z wykorzystaniem gier logicznych i zagadek z zakresu rozumowania przestrzennego.
 • Trening uwagi i zmysłu obserwacji.
 • Zajęcia rozwijają w dzieciach zamiłowanie do matematyki i ich motywację do dalszej nauki, a także budują ich wiarę we własne możliwości.

1. Obliczenia na abakusie (liczydle):

 • Dodawanie i odejmowanie: wykonywanie obliczeń za pomocą różnych kombinacji liczb jednocyfrowych (6 + 8-2 + 3 + 9 + 4-7 + 8-5).

2. Obliczenia w pamięci:

 • Ćwiczenia na liczbach jednocyfrowych (5+7-2+6).
 • Trening koncentracji i uwagi, myślenia wizualnego, pamięci słuchowej i fotograficznej poprzez  obliczenia wykonywane w pamięci.

3. Gry zespołowe i ćwiczenia Brain Fitness:

 • Rozwijanie umiejętności matematycznych z wykorzystaniem gier logicznych i zagadek z zakresu rozumowania przestrzennego.
 • Trening uwagi i zmysłu obserwacji.
 • Wzrost motywacji do nauki.

1. Obliczenia na abakusie (liczydle):

 • Dodawanie i odejmowanie jedno i dwucyfrowych liczb (27+5-14+9+67-3+82-5+16-9).

2. Obliczenia w pamięci:

 • Ćwiczenia na liczbach jednocyfrowych (8+3-6+8-2).
 • Tabliczka mnożenia.
 • Trening koncentracji i uwagi, myślenia wizualnego, pamięci słuchowej i fotograficznej poprzez  obliczenia wykonywane w pamięci

3. Gry zespołowe i ćwiczenia Brain Fitness:

 • Rozwijanie umiejętności matematycznych z wykorzystaniem gier logicznych i zagadek z zakresu rozumowania przestrzennego.
 • Trening uwagi i zmysłu obserwacji.
 • Wzrost motywacji do nauki.

1. Obliczenia na abakusie (liczydle):

 • Dodawanie i odejmowanie, kombinacja liczb dwucyfrowych (86+54-25+46+98-31+79-64+76-59).
 • Mnożenie liczb dwucyfrowych i trzycyfrowych przez jednocyfrowe (65 x 8; 893 x4).
 • Dzielenie liczb dwucyfrowych i trzycyfrowych przez jednocyfrowe (96 ÷ 9; 332 ÷ 4).

2. Obliczenia w pamięci:

 • Ćwiczenia na liczbach jedno i dwucyfrowych (7+8-2+5-6+7); (4+28-4+95).
 • Rozwój myślenia wizualnego, pamięci słuchowej i fotograficznej poprzez  obliczenia wykonywane w pamięci.

3. Gry zespołowe i ćwiczenia Brain Fitness:

 • Rozwijanie umiejętności matematycznych z wykorzystaniem gier logicznych i zagadek z zakresu rozumowania przestrzennego.
 • Trening uwagi i zmysłu obserwacji.
 • Wzrost motywacji do nauki.

1. Obliczenia na abakusie (liczydle):

 • Dodawanie i odejmowanie, kombinacja liczb dwucyfrowych i trzycyfrowych (314-72+765-97+546+23-375+37+457-21).
 • Mnożenie liczb dwucyfrowych przez liczby dwucyfrowe (91 x 85).
 • Dzielenie liczb trzycyfrowych i czterocyfrowych przez jednocyfrowe (4743  ÷ 9).

2. Obliczenia w pamięci:

 • Ćwiczenia na liczbach jednocyfrowych (8+4-3+8-1+9-3).
 • Ćwiczenia łączące działania na liczbach jedno i dwucyfrowych (56-3+94+9-4).
 • Trening myślenia wizualnego, pamięci słuchowej i fotograficznej poprzez obliczenia wykonywane w pamięci.

3. Gry zespołowe i ćwiczenia Brain Fitness:

 • Rozwijanie umiejętności matematycznych z wykorzystaniem gier logicznych i zagadek z zakresu rozumowania przestrzennego.
 • Trening uwagi i zmysłu obserwacji.
 • Wzrost motywacji do nauki.

1. Obliczenia na abakusie (liczydle):

 • Dodawanie i odejmowanie na ułamkach dziesiętnych (47,84+0,36-1,46+34,09+3,95+7,29-54,29+12,48+4,95-2,49).
 • Mnożenie trzycyfrowych liczb przez dwucyfrowe (612 X 59).
 • Dzielenie trzycyfrowych i czterocyfrowych liczb przez dwucyfrowe (1184 ÷ 16).

2. Obliczenia w pamięci:

 • Trening myślenia wizualnego, pamięci słuchowej i fotograficznej poprzez obliczenia wykonywane w pamięci: ćwiczenia na liczbach dwucyfrowych (67+39-28+58); (65 x 8); (621 ÷ 9).

3. Gry zespołowe i ćwiczenia Brain Fitness:

 • Rozwijanie umiejętności matematycznych z wykorzystaniem gier logicznych i zagadek z zakresu rozumowania przestrzennego.
 • Trening uwagi i zmysłu obserwacji.
 • Wzrost motywacji do nauki.

Arytmetyka mentalna nauczana w naszych ośrodkach jest zgodna z międzynarodowymi standardami nauczania. Stale dostosowujemy się do potrzeb naszych podopiecznych, zapewniając niezwykle skuteczną, jak i przyjemną naukę matematyki.

Rozwój zdolności intelektualnych dzieci jest prostym sposobem na zapewnienie solidnej bazy sukcesu edukacyjnego i kreatywnego rozwoju.

Uczestnictwo w naszych zajęciach zachęci zarówno dzieci młodsze, jak i te starsze do nauki matematyki!

Europe
Poland
Czech Republic
Slovakia
Germany
Kontakt
Poland

Warszawa, ul. Wiertnicza, 118

Tel.: +48 574 068 750

Czech Republic

Prague, Zhizhkova Square 6

Tel.: +420 775 312 260

Slovakia

Bratislava, Cádrova 23

Germany

51065, Cologne, Arnsberger Str. 11

Tel.: (0221) 301 322 22

© 2018 Abakus Europe | Polityka prywatności